Chào mừng bạn đến với La Vie Sound!

La Vie Sound là một trang web chia sẻ âm nhạc dành cho những người yêu thích khám phá và thưởng thức âm nhạc mới. Trang web cung cấp một kho tàng âm nhạc đa dạng từ nhiều thể loại khác nhau, bao gồm pop, rock, indie, hip hop, electronic, v.v.

Trước khi sử dụng La Vie Sound, vui lòng đọc kỹ các Điều khoản sử dụng này. Bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản sử dụng này.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung trên La Vie Sound, bao gồm nhưng không giới hạn ở nhạc, ảnh, video và văn bản, đều được bảo vệ bởi luật bản quyền và sở hữu trí tuệ. Bạn không được phép sử dụng bất kỳ nội dung nào trên La Vie Sound cho mục đích thương mại mà không có sự đồng ý bằng văn bản trước của La Vie Sound.

2. Tài khoản người dùng

Để sử dụng một số tính năng của La Vie Sound, bạn cần tạo tài khoản người dùng. Bạn phải chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra trên tài khoản của mình, bao gồm cả việc sử dụng trái phép bởi bất kỳ ai khác. Bạn phải giữ mật khẩu tài khoản của mình an toàn và thông báo cho La Vie Sound ngay lập tức nếu bạn tin rằng tài khoản của mình đã bị xâm phạm.

3. Hành vi của người dùng

Bạn đồng ý không sử dụng La Vie Sound cho bất kỳ mục đích nào bất hợp pháp hoặc trái đạo đức. Bạn cũng đồng ý không đăng tải bất kỳ nội dung nào có hại, lăng mạ, phỉ báng hoặc khiêu dâm.

4. Quyền hạn chế

La Vie Sound có quyền hạn chế hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào trang web bất cứ lúc nào, với hoặc không cần thông báo.

5. Thay đổi Điều khoản sử dụng

La Vie Sound có thể thay đổi các Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào. Bất kỳ thay đổi nào sẽ có hiệu lực ngay sau khi được đăng trên trang web.

6. Luật pháp chi phối

Các Điều khoản sử dụng này được chi phối và giải thích theo luật pháp Việt Nam.

7. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với La Vie Sound tại https://laviesound.com/contact.

:: / ::
::
/ ::

Xếp hàng