CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Điều 1: Mục đích và phạm vi thu thập

Khi tương tác và giao dịch trên LavieSound.com, người dùng sẽ yêu cầu cung cấp các thông tin bao gồm: email, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập và số điện thoại (không bắt buộc). Đây là các thông tin mà LavieSound yêu cầu Khách hàng cung cấp khi đăng ký sử dụng tài khoản cá nhân để lưu trữ kho nhạc cá nhân và thực hiện việc nâng cấp tài khoản nghe nhạc, bảo vệ quyền lợi cho Khách hàng.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho LavieSound về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Điều 2: Phạm vi sử dụng thông tin

LavieSound sẽ sử dụng thông tin do Khách hàng cung cấp cho các mục đích sau:

 • Cung cấp dịch vụ nghe nhạc đến với Khách hàng.
 • Lưu trữ thông tin hoạt động của khách hàng trên website/Ứng dụng LavieSound để cải thiện chất lượng dịch vụ nghe nhạc tốt hơn tới khách hàng.
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng.
 • Liên lạc và giải quyết với Khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch mua sản phẩm trên trang LavieSound.com
 • Sàn TMĐT VN có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của LavieSound.com

Điều 4: Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng

 • Công ty:
 • Trụ sở chính: 
 • Địa chỉ liên hệ: 
 • Hotline: 
 • Email: info@laviesound.com

Điều 5: Phương tiện và công cụ quản lý thông tin Khách hàng

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu LavieSound thực hiện việc này bằng cách gửi email về địa chỉ email info@laviesound.com hoặc qua fanpage LavieSound.

Khi có nghi vấn về việc thông tin cá nhân bị tiết lộ hoặc có nhu cầu xóa thông tin cá nhân khỏi hệ thống LavieSound, Khách hàng có quyền gửi yêu cầu đến Ban quản trị của LavieSound qua email info@laviesound.com. Sau khi tiếp nhận những yêu cầu này, LavieSound sẽ ngay lập tức tiến hành xác nhận, kiểm tra, xử lý yêu cầu của Khách hàng.

Điều 6: Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên LavieSound.com được LavieSound cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của LavieSound.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, ngoại trừ những trường hợp có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền. Theo đây, LavieSound cam kết:

 • Không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi chưa có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, LavieSound sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của LavieSound.

:: / ::
::
/ ::

Xếp hàng